INWENTARYZACJE

Inwentaryzacja budowlana polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej obiektu, na podstawie jego stanu faktycznego. Jest konieczna m.in. do ustalenia stanu prawnego własności, powierzchni całkowitej i użytkowej, sprostowania danych w księdze wieczystej, uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, sprawdzenia możliwości wykonania przebudowy czy rozbudowy, itp. Zleceniodawcami są najczęściej wspólnoty mieszkaniowe i inwestorzy prywatni.